Logo

Instytut Biblijny Logos

Instytut Biblijny Logos, jest zaoczną szkołą biblijną oddaną wypełnianiu wielkiego nakazu misyjnego poprzez:

1
Nauczanie Bożego Słowa
2
Wyposażanie Bożych ludzi
3
Służenie Bożemu Kościołowi
SZKOŁA BIBLIJNA

Co to jest IBL?

Instytut Bibijny Logos jest zaoczną szkołą biblijną. Cały personel i wszyscy wykładowcy są oddani autorytetowi, nieomylności i wystarczalności Pisma Świętego. Jesteśmy przekonani, że Słowo Boże jest lampą dla naszych stóp (Psalm 119:105).

Naszym pragnieniem i celem jest wyposażanie chrześcijan i kościołów w narzędzia ku głębszemu poznaniu i zrozumieniu Biblii oraz zastosowaniu jej we wszystkich aspektach życia, aby Bóg był uwielbiony, kościół zbudowany, a aby ewangelia mogła rozbrzmiewać głośniej i klarowniej.

bible

Jaka jest nasza misja?

Wierzymy, że dokładna egzegeza i zastosowywanie Biblii są i muszą być podstawą każdej służby w kościele.

card-icon

Naszym celem jest wspieranie kościołów poprzez kształcenie ich członków w sumiennej egzegezie i wiernym zastosowywaniu Słowa Bożego we wszystkich aspektach życia.

card-icon

Szczególny nacisk kładziemy na kształcenie mężczyzn, w głoszeniu Słowa Bożego, aby byli dobrymi pracownikami, należycie wykładającymi Słowo Prawdy (2 Tym. 2:15).

card-icon

Jednak naszym ostatecznym celem, zgodnie z Ew. Mateusza 28:19-20 i Kolosan 1:27-29, jest wyposażenie wszystkich uczniów do życia i służby w Kościele Chrystusa.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Fundamenty wiary chrześcijańskiej

Co to za program?

Na początku swojej działalności, IBL oferuje 3-letni program Certyfikatu Fundamentów Wiary Chrześcijańskiej. Pierwszy rok jest przeglądem Biblii. Zajęcia obejmują przegląd całej Biblii, każdej jej księgi, z wyjaśnieniem ich treści i miejsca w całości. Drugi rok zawiera podstawy hermeneutyki, wstęp do języków biblijnych, oraz wstęp do teologii systematycznej. Trzeci rok zawiera teologię kościoła, poradnictwo biblijne i kaznodziejstwo.

Dla kogo?

W programie mogą uczestniczyć mężczyźni i kobiety w każdym wieku. Jedynie w trzecim roku ma miejsce rozbicie na dwie grupy:

1Grupa mężczyzn pragnących służby pastoralnej/kaznodziejskiej
2Wszyscy pozostali pragnący kształcenia w ogólnej służbie kościoła z naciskiem na uczniostwo

Jak to działa?

Certyfikat Fundamentów Wiary Chrześcijańskiej jest programem kompletnym, co znaczy, że student nie ma możliwości uczestniczenia tylko w wybranych zajęciach. Każdy rok studiów jest konieczny do uczestniczenia w latach następujących. Na ten przykład, aby uczestniczyć w zajęciach drugiego roku, niezbędne jest ukończenie wszystkich kursów pierwszego roku. Podobnie, aby skorzystać z innych planowanych programów IBL, niezbędne jest zaliczenie programu Certyfikatu Fundamentów Wiary Chrześcijańskiej.

Planowane programy kształcenia

Celem IBL jest budowanie nowych programów kształcenia w przyszłości. Certyfikat Fundamentów Wiary Chrześcijańskiej będzie warunkiem wstępnym do korzystania z przyszłych programów. Plany obejmują stworzenie programu Certyfikatu Służby Pastoralnej i Certyfikatu Poradnictwa Biblijnego.

WYKŁADY

Jak wygląda format zajęć?

Nasze zajęcia są oferowane w formacie szkoły zaocznej, m.in. po to, aby umożliwić studentom kształcenie się, bez rezygnacji z pracy zawodowej, lub służby w lokalnym kościele.

Na przestrzeni dziesięciu miesięcy (od września do czerwca) studenci uczęszczają na zajęcia jeden weekend w miesiącu (piątek wieczór i cała sobota). Poza obecnością na comiesięcznych zjazdach, studenci powinni spodziewać się około 17 godzin miesięcznie pracy indywidualnej (czytanie, zadania domowe).

speeches
CENA

Ile to będzie kosztować?

Koszt rocznej nauki wynosi 800 zł. Studenci powinni wiedzieć, że rzeczywisty koszt edukacji jest znacznie wyższy, i jest dotowany z hojnych datków. Roczne czesne należy opłacić w dwóch częściach, za każdy semestr oddzielnie, tj. 400 zł do 20.8.2023, i 400 zł do 20.1.2024.

Czesne obejmuje:
Korzystanie z obiektu
Zajęcia
Dwa główne posiłki (w piątek i sobotę)

Zakwaterowanie i pozostałe posiłki, także koszty podróży, wymaganych podręczników, itp. będą na koszt studenta. Służymy pomocą w organizacji noclegów.

Aplikacja zgłoszeniowa

Przegląd Biblii - IBLPierwszy etap programu Certyfikatu Fundamentów Wiary ChrześcijańskiejWrzesień 2023 - Czerwiec 2024
Rekrutacja na rok 2023/2024 została zakończona
Jeżeli chcesz być informowany o kolejnych naborach zapisz się do
naszego newslettera
Zapisz się do newslettera

W jaki sposób finansowany jest IBL?

Działalność IBL jest finansowana z darowizn od osób indywidualnych i kościołów, a także z opłat m.in. szkolnych i konferencyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacząco obniżyć czesne w odniesieniu do rzeczywistych kosztów. Istnienie i rozwój Instytutu zależy od pomocy osób, które trwają zarówno w modlitwie, jak i w stałym wspieraniu finansowym. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pragnęliby nam pomagać w obniżeniu czesnego poprzez regularne wspieranie Instytutu! Już na początku doświadczamy Bożej wierności i łaski, w tym jak prowadzi, i wierzymy, że będzie On nadal używał tej służby dla Swojej chwały.

Inne działalności

Jako Fundacja CECH, pod parasolem której funkcjonuje IBL, organizujemy regularne seminaria i konferencje, takie jak coroczna konferencja biblijna WIerni Słowu, a także seminaria na temat historii Kościoła, poradnictwa biblijnego, nieomylności Pisma Świętego i ekspozycji różnych ksiąg biblijnych. Angażujemy się również w tłumaczenie i publikowanie materiałów, które promują zdrowe, biblijne pojmowania chrześcijaństwa i duchowy wzrost.

library

Zapisz się do newslettera!

*Zapisz się do newsletter-a aby otrzymywać najnowsze informacje dotyczące IBL

POROZMAWIAJMY

Napisz do nas!

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami mailowo, lub za pomocą formularza. Z przyjemnością rozwiejemy twoje wszelkie wątpliwości!

mark-icon
Ul. 11 Listopada 34/2 (deptak) 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.*